Gf. Vingeager

Billede er fra omkring 1980. Foto Tage Christiansen

Grundejerforeningen VINGEAGER


Hvissinge, Glostrup


Grundejerforeningen Vingeager, er en lille grundejerforening i Hvissinge, Glostrup. Foreningen blev stiftet kort efter udstykningen af grundene på et nedlagt gartneri den 24-01-1980.

Medlemmerne er parcellerne på Vingeager samt 2 parceller på Hvissingevej, vi er ialt 20 medlemmer.


Da foreningen efterhånden har fyldt år, mange gange, er der ikke mange opgaver tilbage. Vi afholder en årlig generalforsamling i maj til tider  en vejfest i august.


Formand, Peter Westphall, Vingeager 3, 2600 Glostrup,

tlf. 53 77 24 20, e-mail  peter@westphall.eu

Kasserer, Ole T. Sørensen, Vingeager 13, 2600 Glostrup

Sekretær, Henrik K. Hansen, Vingeager 12, 2600 Glostrup