Billeder antaget internationalt

Billeder antaget på Internationale udstillinger

Jeg har gennem tiden opnået forskellige titler.

Hos SDF, Selskabet for Dansk Fotografi, har jeg flg. titler, ASDF, ESDF, som er opnåede ved at nå tilstrækkeligt med point i fotokonkurrencer. Derudover har jeg to titler som er opnået ved at lave en masse arbejde for SDF, jeg var, som det så smukt hedder Cirkulationsleder i 20 år, for dette arbejde fik jeg først ESSDF og da jeg stoppede fik jeg HonSDF, som samtidig betyder at jeg er æresmedlem af SDF.

I Nordisk sammenhæng NFFF, Nordisk Forbund For Fotografi, har jeg flg. titler NSMiF/b, som betyder Nordisk Stormester i Fotografi i bronze, NSMiF/s i sølv, og NSMiF/g i guld.

Internationalt, FIAP, Fèdèration Internationale de lÀrt Photographhiqui, har jeg opnået titlerne AFIAP og EFIAP.

Hos PSA, som er et amerikansk forbund har jeg opnået PSA 1 Star og PSA 2 Star

Jeg har fået 372 antagelser med ca. 75 forskellige billeder på ca. 90 internationale saloner i 33 lande. der har være flere guld, sølv og bronze medaljer, samt en del andre udmærkelser.

Jeg har nu følgende titler: ASDF, ESDF, ESSDF, HonSDF, AFIAP, EFIAP, NSMiF/b, NSMiF/s,NSMiF/g, PSA 1 Star, PSA 2 Star.

Jeg har i december 2021, fået oplyst af et af mine billeder "Three deer" er optaget i FIAP-cloud.

Herunder et udsnit af de mange antagne billerder på internationale saloner.

Opdateret 1. oktober 2023