Antagne billeder

Opnåede titler:

Jeg har gennem tiden opnået forskellige titler.


Hos SDF er det flg. titler, ASDF, ESDF, som er opnåede ved at nå tilstrækkeligt med point i konkurrencer. Derudover har jeg to titler som er opnået ved at lave en masse arbejde for SDF, jeg var, som det så smukt hedder Cirkulationsleder i 20 år, for dette arbejde fik jeg først ESSDF og da jeg stoppede fik jeg HonSDF, som samtidig betyder at jeg er æresmedlem af SDF.


I Nordisk sammenhæng har jeg opnået en titel som hedder NSMiF/b, som betyder Nordisk Stormester i Fotografi i bronze. 


Internationalt har jeg opnået titlen AFIAP og EFIAP, jeg har fået 314 antagelser med 58 forskellige billeder på 86 internationale saloner i 33 lande. der har være flere guld, sølv og bronze medaljer, samt en del andre udmærkelser.


Jeg har i december 2021, fået oplyst af et af mine billeder "Three deer" er optaget i FIAP-cloud.


Herunder de mange antagne billerder på internationale saloner.