Gf. Vingeager

Grundejerforeningen Vingeager, er en lille grundejerforening i Hvissinge, Glostrup. Foreningen blev stiftet kort efter udstykningen af grundene på et nedlagt gartneri den 24-01-1980.

Medlemmerne er parcellerne på Vingeager samt 2 parceller på Hvissingevej, vi er ialt 20 medlemmer.

 

Da foreningen efterhånden har fyldt år, mange gange, er der ikke mange opgaver tilbage. Vi afholder en årlig generalforsamling i maj til tider en vejfest i august.

 

Billede er fra omkring 1980. Foto Tage Christiansen

Grundejerforeningen VINGEAGER

 

Hvissinge, Glostrup

 

Formand, Jørn Bendtz Hansen, Vingeager 11, 2600 Glostrup,

tlf. 43 45 44 20, e-mail bendtz@post8.tele.dk

Kasserer, Ole T. Sørensen, Vingeager 13, 2600 Glostrup

Sekretær, Henrik K. Hansen, Vingeager 12, 2600 Glostrup

 

Copyright © All Rights Reserved